regulaminy

Drogi użytkowniku strony Instytutu Zdrowej Skóry DARIA. Tu zgromadziliśmy dla Ciebie zasady funkcjonowania naszej witryny oraz korzystania z niej.

regulaminy

Drogi użytkowniku strony Instytutu Zdrowej Skóry.
Tu zgromadziliśmy dla Ciebie zasady funkcjonowania naszej witryny oraz korzystania z niej. Na dole strony znajdziesz Regulamin świadczenia usług przez nasz Instytut.

polityka cookies

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.instytutzdrowejskory.com, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.instytutzdrowejskory.com jest firma:

INSTYTUT Zdrowej Skóry
Daria Graca
ul. Ignacego Łukasiewicza 2/8
38-300 Gorlice

kontakt@instytutzdrowejskory.com

Dane zbierane automatycznie: pliki cookies

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku Zgadzam się na to przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies?
W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać.
Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Co to są cookies?
obejrzyj film na ten temat

Po co nam te dane?
Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy.
Systemowo, cookies dzielą się na:

 • stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
 • sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
 • pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy?
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce:

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższe: 

1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.

2. Kliknij opcję Poufność/Confidentiality.

3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Microsoft Internet Explorer 5:

1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia/Tools, a następnie zakładkę Opcje Internetowe/Internet Options.

2. Kliknij opcję Bezpieczeństwo/Security.

3. Wejdź w opcję Internet, a następnie w opcję Spersonalizuj poziom/Custom Level

4. Znajdź pole Cookies i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Netscape 6.X i 7.X:

1. Z paska Menu wybierz zakładkę Edycja, a następnie zakładkę Preferencje

2. Kliknij opcję Poufność i bezpieczeństwo.

3. Następnie należy wybrać pozycję Cookies.

4. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Firefox:

1. Z paska Menu wybierz zakładkę Narzędzia, a następnie zakładkę Opcje.

2. Kliknij opcję Prywatność.

3. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Safari 3.x dla komputerów Mac OS X:

1. Z paska Menuwybierz zakładkę Edycja.

2. Kliknij opcję Preferencje.

3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo.

4. Kliknij opcję Wyświetl pliki cookies.

5. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Opera  – czytaj tu

Chrome – czytaj tu

Polityka prywatności może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2020

polityka cookies

zasady przetwarzania danych osobowych

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.dariainstytut.pl przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.dariainstytut.pl jest firma:

DARIA INSTYTUT URODY
ul. Łukasiewicza 2/8
38-300 Gorlice
kontakt@dariainstytut.pl

Zbierane są następujące dane osobowe: imię oraz adres mailowy

Są one zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy i używane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie lub wiadomość innego rodzaju.

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana na podstawie informacji o przetwarzaniu danych zamieszczonych pod formularzem kontaktowym. Osoba, która świadomie podejmuje kontakt poprzez formularz, decyduje się na podane swoich danych w celu umożliwienia Administratorowi strony podjęcia oczekiwanego przez nią kontaktu. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego dane były w ten sposób przetwarzane, może wybrać inną formę kontaktu – np. telefoniczny, a numer telefonu znajduje się tuż obok formularza kontaktowego.

Powyższe dane nie są udostępniane stronom trzecim, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
Odbiorcą tych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (firma hostingowa).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował; kiedy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@dariainstytut.pl

Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018

zasady przetwarzania danych osobowych

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.instytutzdrowejskory.com przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.instytutzdrowejskory.com jest firma:

INSTYTUT Zdrowej Skóry
Daria Graca
ul. Ignacego Łukasiewicza 2/8
38-300 Gorlice
kontakt@instytutzdrowejskory.com

Zbierane są następujące dane osobowe: imię oraz adres mailowy

Są one zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy i używane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie lub wiadomość innego rodzaju.

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana na podstawie informacji o przetwarzaniu danych zamieszczonych pod formularzem kontaktowym. Osoba, która świadomie podejmuje kontakt poprzez formularz, decyduje się na podane swoich danych w celu umożliwienia Administratorowi strony podjęcia oczekiwanego przez nią kontaktu. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego dane były w ten sposób przetwarzane, może wybrać inną formę kontaktu – np. telefoniczny, a numer telefonu znajduje się tuż obok formularza kontaktowego.

Powyższe dane nie są udostępniane stronom trzecim, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.
Odbiorcą tych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (firma hostingowa).
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował; kiedy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@instytutzdrowejskory.com

Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie.

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2020

regulamin świadczenia usług instytut zdrowej skóry

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi: INSTYTUT Zdrowej Skóry Daria Graca nip: 7381955833 z siedzibą w Gorlicach, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2/8, 38-300 Gorlice.

2. Dane kontaktowe: nr tel: 607 062 477, poczta elektroniczna: kontakt@instytutzdrowejskory.com, strona www: www.instytutzdrowejskory.com

3. Zakres świadczonych usług:  

a) Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie Instytut Zdrowej Skóry świadczy usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz usług kosmetycznych.

b) Informacje dotyczące usług są udostępniane przez Instytut Zdrowej Skóry za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej www.instytutzdrowejskory.com

c) Za klienta Instytut Zdrowej Skóry (dalej jako Klient) uważa się osobę fizyczną, która ukończyła 18 r. ż., posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w zakresie w jakim skutecznie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie jakim uprawnione są do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która zawarła z Instytut Zdrowej Skóry umowę świadczenia usług medycyny estetycznej lub umowę świadczenia usług kosmetycznych.

 d) Usługi, którym poddawani są Klienci wykonywane są w ramach zobowiązań starannego działania, z najwyższym stopniem staranności. 

4. Warunkiem skorzystania z usług Instytut Zdrowej Skóry jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. 

5. Godziny otwarcia Instytutu: 

 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.00, w soboty 8.00 -13.00. 
 2. W niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy Instytut jest nieczynny. 
 3. Od poniedziałku do piątku w innych niż w/w godzinach istnieje możliwość wykonania usługi, wyłącznie za uprzednią wyraźną akceptacją Instytutu Zdrowej Skóry. 
 4. Instytut Zdrowej Skóry  zastrzega, że w szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

6. Wszelkie prawa Instytutu Zdrowej Skóry w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Instytutu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Instytutu Zdrowej Skóry w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Instytutu Zdrowej Skóry, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. Instytut Zdrowej Skóry nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 

II. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

1. Ceny zawarte w cenniku Instytut Zdrowej Skóry, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2. Ceny zawarte w cenniku Instytut Zdrowej Skóry są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podawane są w polskich złotych.

3. Rozbieżności pomiędzy cenami zawartymi w cenniku, a cenami podanymi bezpośrednio przed wykonanymi usługami w Instytucie Zdrowej Skóry wynikać mogą w szczególności z indywidualnego doboru dla danego Klienta serii i pakietu zabiegowego objętego Umową. 

4. Usługi w cenach promocyjnych oraz rabaty oferowane są przez Instytut Zdrowej Skóry na stronie internetowej oraz kanałach social media. Promocje i rabaty wiążą Instytut Zdrowej Skóry w okresie czasu ich obowiązywania. 

5. Promocje i rabaty nie łączą się.

6. Zapłaty za świadczone usługi dokonuje się w Instytut Zdrowej Skóry, po wykonaniu usługi gotówką.

III ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG INSTYTUTU ZDROWEJ SKÓRY

1. Instytut Zdrowej Skóry wykonuje usługi przy ul. Łukasiewicza w Gorlicach, w uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej.

2. Przed przystąpieniem do wykonania usługi objętej Umową Klient zobowiązuje się poddać wywiadowi kosmetologicznemu przeprowadzanemu przez personel Instytut Zdrowej skóry. Warunkiem przystąpienia przez Instytut Zdrowej Skóry do wykonania usługi objętej Umową, jest złożenie przez Klienta, który ma zostać poddany wykonaniu usługi objętej Umową, przed przystąpieniem do wykonania Umowy, pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż:

a) nie występują u niego przeciwwskazania zdrowotne do wykonania Usługi objętej Umową,

b) poddaje się Usłudze objętej Umową z własnej, nieprzymuszonej woli,

c) został w pełni poinformowany przez przeprowadzającego wywiad kosmetologiczny o procedurze wykonania Usługi, wszystkich czynnościach z nią związanych, korzyściach i ewentualnych skutkach ubocznych,

d) miał możliwość zadawania pytań dotyczących aspektów zabiegu objętego Usługą,

e) otrzymał wyczerpujące oraz zrozumiałe odpowiedzi na zadane pytania.

3. Klient zobowiązuje się do powiadomienia personelu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania Usługi objętej Umową.

4. Personel Instytut Zdrowej Skóry ma prawo odmówić wykonania Usługi objętej Umową w razie, gdy:

a) Klient stawi się z opóźnieniem uniemożliwiającym wykonania Usługi objętej Umową,

b) Klient nie ma ukończonych 18 lat,

c) Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie przedstawił zgody na wykonanie Usługi: rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich lub przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) Klient podał dane lub informacje nieprawdziwe, nieaktualne, odmawia podania danych wymaganych do wykonania Usługi objętej Umową lub odmawia przeprowadzenia wywiadu medycznego,

e) Klient nie dostarcza dokumentacji medycznej niezbędnej do wykonania Usługi objętej Umową lub dostarcza dokumentację w języku obcym,

f) Klient nie zostanie zakwalifikowany przez Instytut Zdrowej, jako spełniający kryteria kwalifikujące do wykonania Usługi objętej Umową,

g) Personel Instytut Zdrowej skóry nabędzie uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania Usługi objętej Umową.  

5. Klient zobowiązany jest zgłosić się w uzgodnionym terminie w Instytut Zdrowej Skóry, celem wykonania Usługi objętej Umową.

6. Instytut zastrzega, że w przypadku gdy Klient stawi się z opóźnieniem, które nie uniemożliwia wykonania usługi objętej Umową, może wystąpić konieczność skrócenia standardowego czasu wykonywania Usługi objętej Umową, z osiągnięciem celu, jakiemu Usługa objęta Umową miała służyć.

7. Każdy Klient, który ma zostać poddany wykonaniu usługi, zobowiązany jest zdjąć biżuterię, odzież okrywającą okolicę zabiegową.

8. Klient zobowiązany jest informować personel Instytutu Zdrowej Skóry w trakcie wykonywania usługi o pogorszeniu swojego samopoczucia, odczuwanych dolegliwościach.

9. Klienta obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanej usługi.

10. Na terenie Instytut Zdrowej Skóry obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

11. Za przedmioty pozostawione na terenie Instytut Zdrowej Skóry nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz osoby zachowujące się niekulturalnie będą wypraszane z Instytutu Zdrowej Skóry.

 

IV REALIZACJA VOUCHERA UPOMINKOWEGO W INSTYTUT ZDROWEJ SKÓRY

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 2. Voucher jest dokumentem wystawianym przez Instytut Zdrowej Skóry. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez Instytut Zdrowej Skóry.
 4. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę.
 5. Voucher ważny jest przez 3 miesiące, licząc od dnia jego wystawienia.
 6. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 7. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem Instytut Zdrowej Skóry obowiązującym w dniu realizacji vouchera.
 8. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje, nie sumują się.
 9. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany, jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat, lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
 10. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe znajdujące się w ofercie Instytut Zdrowej Skóry.
 11. Instytut Zdrowej Skóry zastrzega sobie prawo określenia zabiegów wykluczonych, bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przed zawarciem Umowy Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Instytutu Zdrowej Skóry oraz na ich przetwarzanie dla celów, na które Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację Usługi przez Instytut Zdrowej Skóry.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Instytut Zdrowej Skóry nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów, przekazanych dobrowolnie w ramach zawierania Umowy oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Instytut Zdrowej Skóry.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Usług lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia z bazy Instytutu Zdrowej Skóry.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników Instytut Zdrowej Skóry.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Instytut na stronie Facebook Instytutu Zdrowej Skóry zawierającej zestawienie zmian.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Instytutu Zdrowej Skóry.
 6. Wszystkie Umowy zawarte przez Klienta z Instytutu Zdrowej Skóry są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy.
 7. Instytut Zdrowej Skóry ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami Instytut Zdrowej Skóry ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta, nie będącego konsumentem.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Instytutu Zdrowej Skóry jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Ewentualne spory pomiędzy Instytutem Zdrowej Skóry a Klientem będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Klienta będącego konsumentem Instytutu Zdrowej Skóry.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018

regulamin świadczenia usług DARIA instytut zdrowej skóry

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi: DARIA Instytut Zdrowej Skóry z siedzibą w Gorlicach, przy ul. Łukasiewicza 2/8, 38-300 Gorlice.

2.Dane kontaktowe: nr tel: 607062477 / 661115298 poczta elektroniczna: kontakt@dariainstytut.pl, strona www: www.dariainstytut.pl

3. Zakres świadczonych usług:

 a) Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie DARIA Instytut Zdrowej Skóry świadczy usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz usług kosmetycznych.

 b) Informacje dotyczące usług są udostępniane przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej www.dariainstytut.pl 

c) Za klienta DARIA Instytut Zdrowej Skóry (dalej jako Klient) uważa się osobę fizyczną, która ukończyła 18 r. ż., posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w zakresie w jakim skutecznie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej w zakresie jakim uprawnione są do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która zawarła z DARIA Instytut Zdrowej Skóry umowę świadczenia usług medycyny estetycznej lub umowę świadczenia usług kosmetycznych. 

d) Usługi, którym poddawani są Klienci wykonywane są w ramach zobowiązań starannego działania, z najwyższym stopniem staranności. 

4. Warunkiem skorzystania z usług DARIA Instytut Zdrowej Skóry jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja. 

5. Godziny otwarcia Instytutu: 

 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.00, w soboty 8.00 -13.00. 
 2. W niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy Instytut jest nieczynny. 
 3. Od poniedziałku do piątku w innych niż w/w godzinach istnieje możliwość wykonania usługi, wyłącznie za uprzednią wyraźną akceptacją DARIA Instytutu Zdrowej Skóry. 
 4. DARIA Instytut Zdrowej Skóry  zastrzega, że w szczególnych przypadkach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. 

6. Wszelkie prawa DARIA Instytutu Zdrowej Skóry w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Instytutu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej DARIA Instytutu Zdrowej Skóry w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do DARIA Instytutu Zdrowej Skóry, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

7. DARIA Instytut Zdrowej Skóry nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 

II. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny zawarte w cenniku DARIA Instytut Zdrowej Skóry, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). 

2. Ceny zawarte w cenniku DARIA Instytut Zdrowej Skóry są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podawane są w polskich złotych.

3. Rozbieżności pomiędzy cenami zawartymi w cenniku, a cenami podanymi bezpośrednio przed wykonanymi usługami w DARIA Instytucie Zdrowej Skóry wynikać mogą w szczególności z indywidualnego doboru dla danego Klienta serii i pakietu zabiegowego objętego Umową. 

4. Usługi w cenach promocyjnych oraz rabaty oferowane są przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry na stronie internetowej oraz kanałach social media. Promocje i rabaty wiążą DARIA Instytut Zdrowej Skóry w okresie czasu ich obowiązywania. 

5. Promocje i rabaty nie łączą się. 

6. Zapłaty za świadczone usługi dokonuje się w DARIA Instytut Zdrowej Skóry, po wykonaniu usługi gotówką.

III ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG DARIA INSTYTUTU ZDROWEJ SKÓRY

1. DARIA Instytut Zdrowej Skóry wykonuje usługi przy ul. Łukasiewicza w Gorlicach, w uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem przypadków opisanych poniżej.

2. Przed przystąpieniem do wykonania usługi objętej Umową Klient zobowiązuje się poddać wywiadowi kosmetologicznemu przeprowadzanemu przez personel DARIA Instytut Zdrowej skóry. Warunkiem przystąpienia przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry do wykonania usługi objętej Umową, jest złożenie przez Klienta, który ma zostać poddany wykonaniu usługi objętej Umową, przed przystąpieniem do wykonania Umowy, pisemnego oświadczenia potwierdzającego, iż:

a) nie występują u niego przeciwwskazania zdrowotne do wykonania Usługi objętej Umową,

b) poddaje się Usłudze objętej Umową z własnej, nieprzymuszonej woli,

c) został w pełni poinformowany przez przeprowadzającego wywiad kosmetologiczny o procedurze wykonania Usługi, wszystkich czynnościach z nią związanych, korzyściach i ewentualnych skutkach ubocznych,

d) miał możliwość zadawania pytań dotyczących aspektów zabiegu objętego Usługą,

e) otrzymał wyczerpujące oraz zrozumiałe odpowiedzi na zadane pytania.

3. Klient zobowiązuje się do powiadomienia personelu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania Usługi objętej Umową.

4. Personel DARIA Instytut Zdrowej Skóry ma prawo odmówić wykonania Usługi objętej Umową w razie, gdy:

a) Klient stawi się z opóźnieniem uniemożliwiającym wykonania Usługi objętej Umową,

b)  Klient nie ma ukończonych 18 lat,

c) Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie przedstawił zgody na wykonanie Usługi: rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich lub przedstawiciela ustawowego – w przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) Klient podał dane lub informacje nieprawdziwe, nieaktualne, odmawia podania danych wymaganych do wykonania Usługi objętej Umową lub odmawia przeprowadzenia wywiadu medycznego,

e) Klient nie dostarcza dokumentacji medycznej niezbędnej do wykonania Usługi objętej Umową lub dostarcza dokumentację w języku obcym,

f) Klient nie zostanie zakwalifikowany przez DARIA Instytut Zdrowej, jako spełniający kryteria kwalifikujące do wykonania Usługi objętej Umową,

g) Personel DARIA Instytut Zdrowej skóry nabędzie uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania Usługi objętej Umową.

5. Klient zobowiązany jest zgłosić się w uzgodnionym terminie w DARIA Instytut Zdrowej Skóry, celem wykonania Usługi objętej Umową.

6. Instytut zastrzega, że w przypadku gdy Klient stawi się z opóźnieniem, które nie uniemożliwia wykonania usługi objętej Umową, może wystąpić konieczność skrócenia standardowego czasu wykonywania Usługi objętej Umową, z osiągnięciem celu, jakiemu Usługa objęta Umową miała służyć.

7. Każdy Klient, który ma zostać poddany wykonaniu usługi, zobowiązany jest zdjąć biżuterię, odzież okrywającą okolicę zabiegową.

8. Klient zobowiązany jest informować personel DARIA Instytutu Zdrowej Skóry w trakcie wykonywania usługi o pogorszeniu swojego samopoczucia, odczuwanych dolegliwościach.

9. Klienta obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas wykonywanej usługi.

10. Na terenie DARIA Instytut Zdrowej Skóry obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

11. Za przedmioty pozostawione na terenie DARIA Instytut Zdrowej Skóry nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu oraz osoby zachowujące się niekulturalnie będą wypraszane z DARIA Instytutu Zdrowej Skóry.

 

IV REALIZACJA VOUCHERA UPOMINKOWEGO W DARIA INSTYTUT ZDROWEJ SKÓRY

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera („Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 2. Voucher jest dokumentem wystawianym przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Voucher jest dokumentem umożliwiającym realizację wybranych usług, otrzymania wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry.
 4. Voucher jest wydawany w formie papierowego zaproszenia na okaziciela, zawierającego rodzaj usługi, określony produkt, wysokość zniżki lub odpowiednią do wykorzystania kwotę.
 5. Voucher ważny jest przez 3 miesiące, licząc od dnia jego wystawienia.
 6. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 7. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość wskazaną na voucherze, Klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę gotówką, bądź ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem DARIA Instytut Zdrowej Skóry obowiązującym w dniu realizacji vouchera.
 8. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje, nie sumują się.
 9. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany, jako forma płatności za usługi i produkty objęte promocją, na które udzielony był rabat, lub których wartość została zmniejszona w innej formie.
 10. Voucher kwotowy nie może być wykorzystany na zabiegi pakietowe znajdujące się w ofercie DARIA Instytut Zdrowej Skóry.
 11. DARIA Instytut Zdrowej Skóry zastrzega sobie prawo określenia zabiegów wykluczonych, bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przed zawarciem Umowy Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DARIA Instytutu Zdrowej Skóry oraz na ich przetwarzanie dla celów, na które Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację Usługi przez DARIA Instytut Zdrowej Skóry.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. DARIA Instytut Zdrowej Skóry nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów, przekazanych dobrowolnie w ramach zawierania Umowy oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest DARIA Instytut Zdrowej Skóry.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Usług lub usług świadczonych drogą elektroniczną oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia z bazy DARIA Instytutu Zdrowej Skóry.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827 z późn. zm.).
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników DARIA Instytut Zdrowej Skóry.
 4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Instytut na stronie Facebook DARIA Instytutu Zdrowej Skóry zawierającej zestawienie zmian.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej DARIA Instytutu Zdrowej Skóry.
 6. Wszystkie Umowy zawarte przez Klienta z DARIA Instytutu Zdrowej Skóry są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy.
 7. DARIA Instytut Zdrowej Skóry ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, lecz w przypadku Umów zawieranych z Klientami, nie będącymi konsumentami DARIA Instytut Zdrowej Skóry ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wyłącznym źródłem zobowiązań DARIA Instytutu Zdrowej Skóry jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Ewentualne spory pomiędzy DARIA Instytutem Zdrowej Skóry a Klientem będącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Klienta będącego konsumentem DARIA Instytutu Zdrowej Skóry.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2018